En landsbyprests dagbok, fransk spillefilm (1950) i regi av Robert Bresson, etter eget manus basert på George Bernanos' roman. Skildrer en ensom, døende prests samvittighetsfulle tjeneste, mens han kjemper mot følelsen av å mislykkes. I hovedrollen Claude Laydu. Foto av L. H. Burel, musikk av Jean-Jacques Grünewald. Regnes som et av den franske filmens hovedverker.