Edvard Røring Colbjørnsen, født i Sørum, norsk forfatter, bror av Christian og J. E. Colbjørnsen, og som dem medlem av Norske Selskab. Hans eneste litterære produkt Foraaret (trykt i selskapets Poetiske samlinger 1775) er et typisk eksempel på 1700-tallets beskrivende poesi og ble høyt beundret. I 1785 ble han medlem av regjeringen i Dansk Vestindia.