Drivstofforsyningen, opprettet 1960, reorganisert i 1989. Den er underlagt Olje- og energidepartementet og har til oppgave å planlegge organiseringen av forsyning, distribuering og spredning av oljeprodukter ved beredskap og i krig. Organisasjonen ledes av en hovedsentral og har regionale drivstoffsentraler. Rådgivende organ for departementet i slike beredskapsspørsmål er Oljeberedskapsrådet; medlemmer av rådet er representanter for Samferdselsdepartementet, Forsvarets overkommando, Direktoratet for sivilt beredskap, oljeselskapene og lederen av Drivstofforsyningen.