ICSU, internasjonal organisasjon etablert 1919, nåværende navn fra 1998. Forkortelsen ICSU er beholdt fra det tidligere navnet International Council of Scientific Unions. ICSU har 103 nasjonale medlemmer (2005), deriblant Norge gjennom Det Norske Videnskaps-Akademi. Til ICSU er det knyttet 27 ulike internasjonale vitenskapelige unioner, og ICSU har stått bak bl.a. det internasjonale geofysiske år, det internasjonale geosfære/biosfæreprogrammet etc. Hovedkontor i Paris.