I tillegg til danser som kathākali og bhārata-nātya, som danses over hele subkontinentet, har Bangladesh sine helt særegne danseformer. De best kjente er dhāli, baul, manpūri og slangedanser. Hver form uttrykker et særegent aspekt ved stammens eller samfunnets liv, og danses ved spesielle anledninger. Som i den folkelige musikken, har også improvisasjon tradisjonelt hatt en stor plass i disse dansene. Kommersialisering har imidlertid ført til at det improvisatoriske element forsvinner til fordel for en mer stereotyp fremføring.