Dag Kristoffersen, født i Asker, norsk pianist og pedagog. Debut 1929. Ble 1927 lærer ved Barratt Due Musikkinstitutt. Dirigent for flere kor i Oslo, bl.a. Oslo håndverkersangforening 1960–64, Det Norske Sjømannskor 1960–75. Skrev korsanger og utgav en lang rekke korarrangementer.