Charles Burney, britisk musikkhistoriker, organist og komponist. Skrev den verdifulle General History of Music (4 bd., 1776–89, ny utg. 1935) og utgav to bøker fra sine omfattende reiser i Europa 1771 og 1773. Komponerte instrumental- og vokalmusikk som var høyt skattet i samtiden.