Chandragupta 2 Vikramaditya, konge av Guptariket ca. 380–415. Han utvidet riket, og et blomstrende kulturliv utfoldet seg i hans regjeringstid. Ved hans hoff skal dikteren Kalidasa ha levd.