Bleikvasselva, elv i Hemnes kommune, Nordland, bielv til Røssåga, kommer fra Bleikvatnet (408 moh.); til vannet fører Oksfjellelva fra Oksfjellbreen i vestre del av Okstindane. Bleikvasselva danner blant annet den 64 m høye Bleikvassforsen midtveis mellom Bleikvatnet og Røssåga. Vannet i Bleikvatnet utnyttes ved overføring til Røssvatnet (384 moh.) og nyttes i Øvre Røssåga og Nedre Røssåga kraftverker.