Blåøret, fjell i Oppdal kommune, Trøndelag, nord for Oppdal stasjon. 1605 moh.