Bielas komet, omløpstid 6,6 år, oppdaget av den tyske kaptein Wilhelm von Biela (1782–1856) i 1826. Bielas komet er det mest berømte eksempel på en komets tilintetgjørelse. Før 1846 var den helt normal, men dette året delte kjernen seg i to, og bruddstykkene fjernet seg hurtig fra hverandre. Da de neste gang ble sett, var avstanden mellom dem økt til 2,5 mill. km. Senere har den ikke vært observert, men i stedet viste det seg en sterk stjerneskuddsverm (Bielidene eller Andromedidene) da Jorden kom nær den tidligere banen (særlig intens i 1872 og 1885). Kometkjernen hadde altså oppløst seg i en sverm av meteoritter. Planetperturbasjoner har nå forandret svermens bane, og den blir ikke lenger observert.