Bernt Erikson, svensk forfatter. Som en av de mest tilgjengelige eksperimenterende dikterne innen 1940-tallsgenerasjonen vakte han oppmerksomhet ved konsekvent å skrive sitt navn med små bokstaver. Han debuterte i 1941 med en novellesamling, Namnet är människan, men størstedelen av hans produksjon (gjerne utgitt på eget forlag) ligger i grenselandet mellom poesi og prosa. Stilen er ordrik, assosiasjonsfylt og verbalt nyskapende; hans uopphørlige streben er å finne uttrykk for den kosmiske mangfoldighet som jegets bevissthet bærer i seg. Av hans bøker kan nevnes Harens vägar äro icke Herrans vägar (1952), Ut och cykla, (1981), O heliga enfald, jag hittar ut själv (1990) og Väsnas inte, ljus (1999).