Bachs blomstermedisin, alternativ behandlingform utviklet av Edward Bach (1886-1936), basert på korrespondanser mellom visse planter og visse mennesketyper og sinnstilstander. Består av i alt 38 preparater, "de tolv helbredere" og "de 26 hjelpere". Oliven hjelper f.eks. mot følgene av stress, og valnøtt mot bindinger og frustrasjoner. Bachs blomstermedisin er en terapifom som retter seg mot det mentale, men tanken er at mental sunnhet og balanse også bedrer den fysiske helsen.