Arve Johannes Lønnum, født i Egge, norsk lege og politiker (Frp), professor i medisin (nevrologi) ved Universitetet i Oslo og overlege ved nevrologisk avdeling, Sentralsykehuset i Akershus 1971–81. Lønnum skrev en rekke bøker om helsepolitiske og om militærhistoriske emner. Formann i Fremskrittspartiet 1975–78. Medlem av Oslo bystyre 1988.