Aratos fra Sikyon, gresk feltherre. Fra 245 strateg (leder) for det akhaiiske forbund og en dyktig maktpolitiker i krysningspunktet mellom makedonske og spartanske interesser. Ryktet sier at han ble forgiftet av Filip 5 av Makedonia, som han var rådgiver for etter 220.