Alfred Lagerheim, svensk diplomat og politiker. 1886–99 svensk-norsk minister i Berlin, utenriksminister 1899–1904. Lagerheim ville gjerne oppnå en løsning av Konsulatsaken og mente derfor at de norske ønskemål burde etterkommes; dette førte til at han gikk av 1904.