Alexandre Millerand, fransk politiker, president 1920–24. Jurist og redaktør; deputert (sosialist) 1885 og fører for det sosialistiske venstre. Ble handelsminister 1899–1902 og kom da i konflikt med sosialistene (se ministersosialisme), ble ekskludert av partiet 1904 og ble etter hvert mer konservativ. Arbeidsminister 1909–11, krigsminister 1912–13 og 1914–15, generalkommissær for Alsace-Lorraine 1918. Januar 1920 stats- og utenriksminister, i september samme år valgt til president. Gikk av etter valget 1924, som gav venstregruppene flertall. Millerand fortsatte som medlem av senatet til 1940.