Albert Dauzat, fransk språkforsker. Professor ved École des hautes études, Paris, 1921–47. Forfatter av en rekke arbeider om fransk språk og franske dialekter og utgiver av en fransk etymologisk ordbok. Grunnla tidsskriftene Le français moderne og Onomastica, som snart forandret navn til Revue internationale d'onomastique. De siste årene av sitt liv brukte han bl.a. til å forberede en serie regionale språkatlas som skulle dekke hele Frankrike.