Færøyenes sydligste punkt, beliggende på Suðuroy. Fyrtårn fra 1909. På Akraberg finnes spor etter irske munker tilbake til 600-tallet.