Agis 4, konge 244–241 f.Kr., reformkonge som ville gjenopplive Lykurgs gamle forfatning og gjennomføre en radikal jordreform, gå til gjeldsavskrivning og øke borgernes tall. Han ble utmanøvrert og til slutt henrettet. Hans minne vokste seg stort i ettertiden.