#Melodi Grand Prix


Åse Kleveland

Åse Kleveland er en norsk visesanger, politiker (Arbeiderpartiet) og kulturarbeider. Hun ble først kjent som artist, og har hatt en rekke tillitsverv innen kultursektoren. Kleveland var kulturminis...