#Mat og kosthold

Gorm Kallestad/Scanpix. Begrenset gjenbruk

En samling artikler om ernæring fra Store norske leksikon og Store medisinske leksikon.
Les hovedartikkelen

fordøyelsessystemet

Fordøyelsessystemet er de mekaniske, kjemiske og biologiske prosessene som maten må gjennomgå før næringsstoffene kan tas opp i blodet, slik at kroppen kan nyttiggjøre seg dem. Fordøyelsesprosessen...

korn

Korn er gressarter som dyrkes for frøenes skyld: havre, bygg, rug, hvete, ris, mais, hirse, durra og dessuten bokhvete, som ikke hører til gressartene. Korn betegner etter sammenhengen enten bare f...

stoffskiftet

Stoffskiftet er summen av alle kjemiske reaksjoner som finner sted i hver enkelt celle i en organisme hvor formålet er å skaffe energi til livsnødvendige prosesser og å produsere nytt organisk mate...