Hinnelav, lavslekt i ordenen Lecanorales. Bladlav med éncellet over- og underbark og en fotobiont, cyanobakterien Nostoc, som ligger jevnt fordelt gjennom hele tallus og har et slimhylster som sveller geléaktig ut i fuktig tilstand (homoiomer bygning). Kosmopolitisk slekt, best utviklet i oseaniske strøk, 17 arter i Norge.