#17. mai

Flagg

Espen Feilberg. CC BY NC 2.0

17. mai er Norges nasjonaldag. Dagen feires fordi Norge fikk sin egen grunnlov 17. mai 1814. Dagen kalles også grunnlovsdagen.

Grunnlova

Kongeriket Noregs Grunnlov er den øvste lova i Noreg. Grunnlova inneheld dei sentrale reglane for statsstyringa, dei øvste statsorgana (Kongen og regjeringa, Stortinget og Høgsterett) og grensene f...