Nord-Koreas historie

Nord-Koreas historie begynner etter andre verdenskrig, da Korea ble delt i Nord-Korea (Den demokratiske folkerepublikken Korea) og Sør-Korea (Republikken Korea), begge proklamert som egne stater i 1948. Mellom 1950 og 1953 pågikk Koreakrigen mellom nord og sør. Etter delingen ble Kim Il Sung leder for arbeiderpartiet i kommunistiske nord. Siden har makten gått i arv, og hans sønnesønn Kim Jong-un er nå øverste leder. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Helgesen

Københavns Universitet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Nord-Koreas samtidshistorie

Inneholder 4 artikler: