Området som i dag utgjør Kirgisistan har på grunn av de store folkevandringene i Sentral-Asia i oldtiden vært kontrollert av forskjellige sentralasiatiske folkegrupper. Kirgiserne antas å ha kommet til Tian Shan-fjellene fra områder lenger nord rundt 200 fvt.På 1700-tallet begynte russerne å bevege seg lenger sørøst inn i Sentral-Asia, og kirgiserne kom under russisk kontroll mot slutten av 1800-tallet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kirgisistans historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel