Kirgisistans historie

De eldste spor etter mennesker i Kirgisistan går mange tusen år tilbake. Dagens kirgisere har usikker opprinnelse, men nedstammer muligens fra et folk som innvandret til området fra Jenisej i Sibir ca. 200 fvt., og blandet seg med den innfødte befolkningen.Forestillingen om et felles kirgisisk folk dukker opp i kildene først på 1500-tallet. Helt frem til moderne tid har den kirgisiske nasjon vært en stammekonføderasjon der lojaliteten til stammen, klanen og storfamilien har vært sterk.Det går et viktig skille mellom klanene i Sør-Kirgisistan, som har stått under sterk innflytelse av den sentralasiastiske kulturen, og nord-kirgiserne som har vært orientert mot steppene i nord og mot kasakhene, som kirgiserne er nært beslektet med. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Ivar Dale

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 1 kategorier:

  1. Kirgisistans samtidshistorie

Inneholder 1 artikler: