Armenias historie

Armenia har en broket historie som går langt tilbake i tiden. Landet var slagmark for både assyrerne, mederne og perserne og var vekslende et selvstendig rike og lydland under de omliggende storriker. Etter perserne var Aleksander den store, selevkidene og romerne herrer over landet. På begynnelsen av 1500-tallet ble Armenia innlemmet i Det osmanske riket. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Armenias historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Armenias samtidshistorie

Inneholder 2 artikler: