Paulownia er ei planteslekt i familien Paulowniaceae som har mellom 6 og 17 arter, avhengig av hvordan man avgrenser artene. Disse artene finnes naturlig i Øst-Asia, men flere plantes mange steder på grunn av sine dekorative blomster.Paulowniaceae er en liten familien med kun tre slekter, der Paulownia er mest artsrik. Familien hører til leppeblomstordenen og blomstene har fargerike, klokkeforma kroner som ofte har lange hår og rikelig med nektarmerker. Hele artikkelen

Ny artikkel