Glansbiller er en insektfamilie i ordenen biller. Dette er små biller (1,5–5 millimeter lange) med 11-leddede, klubbeformede antenner. Dekkvingene hos en del arter er kortere enn kroppen. Larvene er 4–5 millimeter lange og gulhvite, med brunsvart hode, 3 par brystføtter og som oftest 2–3 mørke flekker på hvert kroppsledd.Artene kan ha svært forskjellig levevis. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Glansbiller

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel