Glansbiller, insektfamilie i ordenen biller. Små biller (1,5–5 mm) med 11-leddede, klubbeformede antenner. Dekkvingene hos en del arter er kortere enn kroppen. Larvene er 4–5 mm lange, gulhvite med brunsvart hode, 3 par brystføtter og som oftest 2–3 mørke flekker på hvert kroppsledd. Artene kan ha svært forskjellig levevis. De fleste lever på planter hvor enkelte arter kan gjøre stor skade, f.eks. rapsglansbillen. Andre arter livnærer seg av tresaft, sopp, råtnende plante- og dyrerester eller av rov.