Seigsopp, slekt skivesopper med tynn stilk og oftest seigt hattkjøtt som kan tørke inn, men livne opp igjen i fuktig vær og fortsette sporeproduksjonen.Det finnes ca. 20 arter i Norge, alle saprotrofer på jord, grasrester, strø. Vanlig er nelliksopp, som danner hekseringer.. Hele artikkelen

Ny artikkel