Barnemusikk

Barnemusikk er musikk hovedsakelig rettet mot og distribuert til barn, eller musikk som er fremført av barn. Barnemusikk omfatter vuggesanger, musikk fra barne- og familiefilmer, visse tradisjons- og folkesanger, samt barns egen lek med lyd og musikk.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kai Arne Hansen

Høgskolen i Innlandet

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 6 artikler: