Barnemusikk er musikk der barn står i sentrum. Det kan være musikk laget for barn, musikk med barn, og musikk laget av barn. Barnemusikk knytter seg til den generelle barnekulturen og er et overordnet begrep som rommer ulike musikalske sjangre. Hele artikkelen