Usnea

Strylav er en lavslekt i ordenen Lecanorales. Artene er skjeggformede busklav med gult, grenet, opprettet eller hengende tallus. En karakteristisk seig midtstreng kommer til syne når grenene strekkes. Vokser på trær og stein. Vanlig.Strylav utgjør, sammen med gubbeskjegg (som mangler midtstrengen), det meste av det gule skjegget på bartrær i Norge (se skjegglav).Det finnes cirka 18 arter strylav i Norge, men flere av disse er dårlig kjent.. Hele artikkelen

Ny artikkel