Isfugler er en familie av fugler i ordenen råkefugler. Familien omfatter om lag 90 arter og er utbredt over det meste av verden, hovedsakelig i de varmere delene. Isfuglene er tettbygde fugler med langt, kraftig nebb, stort hode, kort hals, kort hale og små bein. De finnes som små og middels store fugler, ofte med sterke farger.Hos noen arter er kjønnene like, mens de er forskjellige hos andre arter. Hele artikkelen