Etnografi i Melanesia og Polynesia

Etnografi, studiet av folkenes levesett, blant annet kultur- og samfunnsformer, religion, økonomi. Betegnelsen brukes delvis overlappende med sosialantropologi. Et vesentlig trekk ved etnografien er at faget særlig har beskjeftiget seg med kultur- og samfunnsformer utenfor den industrialiserte verden og derved økt vårt kjennskap til variasjon og likhetstrekk ved slike former. Hele artikkelen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 2 kategorier:

  1. Etnografi i Melanesia
  2. Etnografi i Polynesia

Inneholder 0 artikler: