Tuearveslekta er en planteslekt i nellikfamilien med små, oftest hvitblomstrede planter.Slekta omfatter omtrent 120 arter, de fleste vokser i fjelltrakter eller i Arktis. I Norge har vi fem arter: Tuearve, en vanlig art knyttet til tørr, kalkholdig grunn i fjellene fra Setesdal til Finnmark, og som også er funnet på Svalbard. Putearve, som kun er funnet på Svalbard og vokser i snøleier, på berghyller og overrislingsmark. Hele artikkelen

Ny artikkel