Hanekamslekta er en slekt i nellikfamilien med rundt 17 flerårige arter. Plantene har klebrige stengler og 5 pollenbærere.Plantene vokser i tempererte deler av Europa, Asia og Nord-Afrika. I Norge har vi én viltvoksende art, hanekam.Artene i hanekamslekta er nært beslektet med artene i smelleslekta.. Hele artikkelen

Ny artikkel