Duer er en familie av fugler i ordenen duefugler, som omfatter noe over 350 arter vidt fordelt i alle verdensdeler unntatt Antarktis, først og fremst i skog. I Norge hekker ringdue, skogdue, tyrkerdue og dessuten bydue som er etterkommer av klippedue, som ikke lenger hekker hos oss. I tillegg er turteldue en nokså vanlig gjest i Norge, mens mongolturteldue er en meget sjelden gjest. Hele artikkelen