Kildeurtfamilien er en plantefamilie med omlag 10 slekter og nær 300 arter. Denne familien består av ettårige eller flerårige urter som hovedsakelig finnes i tempererte strøk eller fjellområder. Det er kun én opprinnelig viltvoksende art i Norge, kildeurt. Hele artikkelen

Ny artikkel