Kulemuggsopper er en gruppe av sopp som inneholder ordenene kulemugg, Mortierellales, ertetrøfler og Glomales. Men det er noe uenighet om deres slektskap ti hverandre. Flere enn 300 arter er kjent.Kulemuggsopper har ukjønnete, ubevegelige sporer som dannes i kuleformete sporangier (sporehus), ofte på lang og tynn stilk. Ved seksuell prosess dannes zygosporangier (se koplingssopper). Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel