Tømmerfløting er transport av tømmer i et vassdrag.Tømmerfløting dreier seg om å utnytte det faktum at tre flyter på vann til transport, fra skogområdene der virket ble hogd til andre steder der virket – ofte i noe bearbeidet form – ble solgt. I praksis var dette en transport som gikk fra innlandsbygdene mot kysten, fra små bekker og åer, via større elver og innsjøer, mot sjøen og byene, som ofte vokste fram ved utløpene av de store vassdragene. Hele artikkelen