Det eldste bevarte skrevne verk fra Guatemala er quiché-indianernes hellige bok Popol Vuh, som ble nedtegnet på midten av 1500-tallet. Verket, som inneholder folkets skapelsesberetning, historie, mytologi og tradisjoner, er samtidig et epos av høy poetisk verdi, og det mest fremragende eksempelet på indiansk litteratur bevart i Amerika.Rafael Landívar, kjent for hymnen Rusticatio mexicana (1781) skrevet på latinske heksametre, regnes som kolonitidens fremste forfatter. Hele artikkelen

Ny artikkel