Farmakognosi

Farmakognosi er et farmasøytisk fag og kan defineres som læren om naturstoffer og naturprodukter som  brukes som legemidler eller ved framstilling av legemidler.Læren omfatter i dag naturstoffkjemi, kvalitetskontroll av droger og plantebaserte tilberedninger, samt fytoterapi, og inkluderer også elementer av fagene botanikk, kjemi og farmakologi. I noen land brukes betegnelsen «farmasøytisk biologi».Farmakognosi ble første gang introdusert av den østerrikske legen Johann Adam Schmidt i «Lehrbuch der Materia Medica» (1811), den gang handlet faget om drogenes og medisinplantenes karakteristiske kjennetegn og hvordan de kunne brukes som legemidler. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Helle Wangensteen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 33 artikler: