Førstehjelp

Førstehjelp er omsorg og livreddende medisinske hjelpetiltak ved akutt sykdom eller skade gitt av mennesker i umiddelbar nærhet til den syke eller skadde, oftest legfolk. Tilsvarende medisinske hjelpetiltak gitt av profesjonelt helsepersonell betegnes ofte akuttmedisin.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Trond Nordseth

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 68 artikler:

U

  1. ulykke