Fruktbarhet viser enten til evnen til å få barn (fekunditet) eller til hvor mange barn som blir født (fertilitet).Fekunditet beskriver altså en biologisk egenskap: evnen til å få barn. Fertilitet beskriver hvor mange barn som faktisk blir født, og består både av fekunditeten og en viljeshandling: å få barn. Medisinsk (feil)brukes ofte fertilitet som synonymt med fekunditet.Fruktbarheten i en befolkning beskrives som det antall barn en kvinne får i løpet av sitt liv.Denne artikkelen vil videre handle om medisinsk fruktbarhet (fekunditet). Hele artikkelen