Jiddisk

Jiddisk, jiddisch, språk som hører til den germanske språkgruppen, et av hovedspråkene for jødene ved siden av hebraisk, ladino og judeo-arabisk. Jiddisk er et blandingsspråk utviklet fra middelhøytyske dialekter, men med mange hebraiske elementer. Dessuten har slavisk spilt en viss rolle. Jiddisk skrives med hebraisk skrift. Jiddisk oppstod i middelalderen i to hoveddialekter: en vestlig og en østlig. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Jiddisk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel