Det var ingen kjente statsdannelser i dagens Sør-Sudan i førkolonial tid, og landets historie før 1500 er nesten ukjent. Fra 1800-tallet var både Nord- og Sør-Sudan okkupert av Egypt, og fra 1899 inngikk Sør-Sudan i det kondominat som Egypt og Storbritannia etablerte over Sudan.Som de fleste afrikanske stater er Sør-Sudan formet gjennom krigen for selvstyre i tiårene etter at det moderne Sudan ble selvstendig i 1956. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel