Transplantasjonsmedisin

Transplantasjon, overføring av celler, vev eller organer fra ett sted til et annet innen samme individ (autolog transplantasjon), fra ett individ til et annet individ innen samme art (allogen transplantasjon) eller mellom individer av ulik art, f.eks. fra gris til menneske (xenotransplantasjon).. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Frode Vartdal

Universitetet i Oslo

Redaktør

Hilde Ørbo

Inneholder 63 artikler: