Transfusjonsmedisin

Transfusjon, blodoverføring, er overføring av blodkomponenter eller plasmaprodukter fra menneske til menneske. Siden man stort sett ikke overfører blod, men bare deler (komponenter) av blod, er den gamle betegnelsen «blodtransfusjon» gått ut av bruk. I stedet anvendes «transfusjon», som entydig forteller at pasienten mottar en komponent eller produkt av blod fra menneske. Direkte overføring fra blodgiver til mottaker anvendes ikke lenger.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjarte Gees Solheim

Universitetet i Oslo

Redaktør

Hilde Ørbo

Inneholder 31 artikler: