Polyvalent serum er et serum som samtidig er virksomt mot flere forskjellige arter eller stammer av mikrober.